ระบบที่นอน Geotextile เหตุใดจึงเป็นตัวเลือกสำหรับการกัดเซาะชายฝั่ง

ไม่ว่าภาวะโลกร้อนจะเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงล่าสุดเป็นข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ประชากรส่วนใหญ่และส่วนต่างๆ ของโลกอาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่ง ดังนั้นการกัดเซาะชายฝั่งจึงเป็นปัญหาหลักโซลูชั่นป้องกันที่มีอยู่ส่วนใหญ่จากแรงที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะนั้นมีราคาแพงเกินไป และ/หรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนอื่นๆ ของแนวชายฝั่ง การศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่งของ Geotextile ยืนยันเรื่องนี้

Geotextile เป็นระบบที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับสากล

ดังนั้นโดยไม่รบกวนพลังของธรรมชาติโดยการสร้างกำแพงทะเล แนวปะการัง หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน การบัฟเฟอร์ของธรณีสัณฐานชายฝั่งที่มีอยู่จะช่วยเยียวยารักษาชั่วคราวหรือนานกว่านั้น โดยใช้วิธีการที่มีราคาค่อนข้างต่ำที่ Geotextile จัดหาให้ระบบที่นอนยาแนว Geotextile มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะของน้ำและน้ำ รวมถึงการป้องกันเขื่อนบนถนนและสะพาน ท่าเรือ และท่าเรือ ความเก่งกาจของมันแสดงให้เห็นเพิ่มเติมโดยการใช้ในเขื่อนซับบ่อทางน้ำช่องทางน้ำล้นท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

นอกจากนี้ยังใช้สำหรับกำแพงทะเลและการป้องกันชายหาดในสถานการณ์ที่มีคลื่นไม่รุนแรง โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นงานหลักที่ริเริ่มโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านที่อยู่ภายใต้การคุกคามหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งอาจต้องการจัดการเรื่องนี้โดยไม่ขึ้นกับหน่วยงานเช่นสภาท้องถิ่น Geotextile เหนือสิ่งอื่นใดมีแนวโน้มที่จะมีการโต้เถียงกับสภาในเรื่องความรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นเวลานาน แม้แต่การชนะในศาลโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียในไบรอนเบย์เหนือสภาท้องถิ่นก็ยังใช้เวลาถึง 8 ปี เพียงเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเขา การดำเนินการที่เสนอของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หินที่เกิดการกัดเซาะ

ไม่ได้รับการยกย่องจากสภาด้วยเหตุผลในอำนาจที่ควรจะเป็น

ระบบป้องกันการกัดเซาะแบบดั้งเดิมเช่นการเติมหินมักจะยุ่งยากและมีราคาแพง มีระบบป้องกันการกัดเซาะที่รวดเร็วและต้นทุนค่อนข้างต่ำที่เจ้าของบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสภา เป็นผลิตภัณฑ์ Geotextile ซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงมากในลักษณะของเตียงในสวนเนื่องจากช่วยให้พืชสร้างและเติบโตผ่านแผงควบคุมได้ พื้นที่จะต้องเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสม ถ้าจะใช้ Geotextile ลักษณะเฉพาะนี้

แต่ละสถานการณ์จะต้องได้รับการประเมินโดยปรึกษากับผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากเป็นเทคนิคในการปั๊มผ้า Geotextile ด้วยยาแนว ข้อควรพิจารณาประการหนึ่งคือความสามารถในการเข้าถึงไซต์สำหรับการจัดหาคอนกรีตผสมเสร็จและตำแหน่งของปั๊มยาแนวที่ติดตั้งบนรถบรรทุก การผสมยาแนวแบบพิเศษทำให้สามารถสูบได้ในระยะไกลแต่มีข้อจำกัดโดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีการขุดดินขนาดใหญ่และเนื่องจากขอบเขตของงานไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสภา ตอนนี้หากคุณต้องการให้สภาจ่ายเงินอาจเป็นปัญหาที่แตกต่างออกไป