Line OA แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอันตราย

Line OALine OA ทุกปีผู้คนในที่ทำงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อสัมผัสกับสายไฟเหนือศีรษะที่มีชีวิต เหตุการณ์เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับ เครื่องจักร เช่น ปั้นจั่น เครนรถบรรทุก Line OA รถเกี่ยวนวด และรถเทรลเลอร์ให้ทิป อุปกรณ์ เช่น ท่อและบันไดนั่งร้าน กิจกรรมการทำงาน เช่น การขนถ่าย การยก การพ่น และการซ้อน https://website.z.com/th/lineoa/

หากเครื่องจักร ท่อนั่งร้าน บันได

Line OA แม้แต่กระแสน้ำแตะหรือเข้าใกล้สายไฟเหนือศีรษะมากเกินไป กระแสไฟฟ้าก็จะถูกส่งไปยังพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดและไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บจากการไหม้ต่อผู้ที่สัมผัสเครื่องหรืออุปกรณ์ Line OAไม่จำเป็นต้องแตะสายไฟเหนือศีรษะเพื่อทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เนื่องจากไฟฟ้าสามารถกระโดดหรืออาร์กข้ามช่องเล็กๆ ได้

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือ ผู้คนมักไม่สังเกตเห็นเส้นเหนือศีรษะเมื่อรู้สึกเหนื่อย เร่งรีบ หรือเข้าโค้ง พวกมันอาจมองเห็นได้ยาก เช่น ในสภาพที่มีหมอกหนาหรือทึบ เมื่อพวกมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมที่ชายป่า หรือเมื่อพวกมันวิ่งขนานไปกับหรือใต้เส้นอื่นๆ Line OA สมมติเสมอว่าสายไฟใช้งานได้ เว้นแต่และจนกว่าเจ้าของสายไฟจะยืนยันว่าสายไฟดับ คำแนะนำนี้สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนที่จะทำงานใกล้เส้นค่าใช้จ่าย ที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสายไฟ และอธิบายขั้นตอนที่คุณควรดำเนินการเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสายไฟ มุ่งเป้าไปที่นายจ้างและลูกจ้างที่กำกับดูแลหรือควบคุมงานใกล้เส้นค่าโสหุ้ยเป็นหลัก แต่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้วย