คุณแม่ต้องการสร้างนิสัยรักการกินผักให้กับลูกน้อย

.4

เขี่ยผักไว้ข้างจานอีกแล้วนี่คงเป็นปัญหาที่คอยสร้างความหนักใจให้กับคุณแม่หลายท่าน เมื่อถึงเวลาต้องรับประทานอาหารของลูกน้อยอยู่บ่อย ๆ นั่นเป็นเพราะธรรมชาติของเด็กเล็ก มักจะติดรสชาติของอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือได้ง่าย จึงมักปฏิเสธการรับประทานอาหารที่มีรสขม โดยเฉพาะผักใบเขียวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่จากผลการวิจัยที่ระบุว่า เด็กทารกส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มชอบรสชาติของอาหารที่แม่รับประทานในระหว่างตั้งครรภ์ และช่วงให้นมบุตร จึงถือเป็นโอกาสที่ดีหากคุณแม่ต้องการสร้างนิสัยรักการกินผักให้กับลูกน้อย โดยเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นอาหารที่มีรสจัด และรับประทานผักผลไม้หลากหลายชนิดในปริมาณมาก ๆ ระหว่างตั้งครรภ์และในระหว่างการให้นม เด็กก็จะเปิดรับการทานผักและผลไม้มากขึ้นหลังจากหย่านมแล้ว เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับรสชาติของอาหารเหล่านั้นเป็นอย่างดี

การวิจัยนี้เป็นผลมาจากการสำรวจทารกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งพบว่า เด็กที่คุณแม่ดื่มน้ำแครอทในระหว่างตั้งครรภ์เป็นประจำ หรือสัปดาห์ละหลาย ๆ ครั้ง จะชอบรับประทานซีเรียลรสแครอทมากกว่าเด็กในกลุ่มอื่น จึงยืนยันได้ว่า รสชาติของอาหารที่มารดารับประทานเข้าไปสามารถสื่อถึงลูกน้อยโดยผ่านทางน้ำคร่ำและน้ำนมของมารดาได้ จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการรับประทานอาหารของมารดาส่งผลต่อลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของลูกน้อย ดังนั้น ยิ่งคุณแม่รับประทานอาหารที่หลากหลายมากเท่าใด ลูกที่เกิดมาก็จะไม่เรื่องมากในเรื่องของการรับประทานอาหารตามไปด้วย

แต่นั่นก็ยังไม่สายเกินไปสำหรับคุณแม่ที่กำลังตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้ กินผักมาก ๆ ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เสียก็ดี เพราะเรายังสามารถสอนให้เด็กปรับตัวยอมรับและรักการกินผักอย่างรวดเร็วได้ ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนจากการดื่มนมมาเป็นอาหารแข็ง ซึ่งบทสรุปของการวิจัยนี้ เกิดจากการทดลองให้เด็กรับประทานถั่วลันเตานานติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน ภายหลังเริ่มเปลี่ยนจากนมมาเป็นอาหาร ซึ่งพบว่าเด็กจะทานถั่วโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ใช่ว่าจะเฉพาะแต่เด็กที่ดื่มนมจากแม่เท่านั้น เพราะเด็กที่ดื่มนมจากขวดก็สามารถปรับตัวและมีนิสัยรักการกินผักได้ หากพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการกินผักและผลไม้ในทันทีตั้งแต่เริ่มหย่านม