Ball วาล์ว หรือที่นิยมเรียกว่า วาล์วน้ำ

วาล์วน้ำ วาล์วควบคุมแรงดัน สำหรับงานไอน้ำ หรือ สตรีม มีหน้าที ลดแรงดันไอน้ำตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการ วาล์วเปิด-ปิดอัตโนมัติ ใช้การสั่งการด้วยเวลา ใช้กับงาน air ,water , oil ขนาด 1/2″ – 1″ วาล์วอัตโนมัติทำการเปิด-ปิด ใช้สำหรับงานน้ำเย็นและน้ำร้อน ในการเลือกใช้ Two-Way นั้นจะสังเกตได้ว่า อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ปั๊ม นั้นจะต้องทดแรงดันมาก ดังนั้นการเลือกใช้ Two-Way จะต้องคำนึงถึงค่า Close Off Pressure ด้วย จากประสบการณ์กว่าสิบปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการ มุ่งเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หน้าที่หลักของวาล์ว คือ การควบคุมการไหล ไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด (คือการทำงานโดยที่วาล์วอยู่ที่ตำแหน่งวาล์วปิดสนิทหรือวาล์เปิดเต็มที่) หรือปรับอัตราการไหล (วาล์วเปิดตั้งแต่ 0-100%) วาล์วบางชนิดออกแบบมาเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้านำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็จะใช้ได้ไม่ดี ในขณะที่วาล์วบางชนิดแม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นหลัก แต่ก็อาจเอาไปใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์อื่นบางอย่างก็ได้ ในที่นี้จะขอไล่เรียงลำดับไปตามทีละชนิด

Ball วาล์วเป็นวาล์วตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ที่เห็นได้ชัดคือตามอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ใช้ก๊อกน้ำแบบที่เป็นก้านหมุนเพียง 90 องศาก็สามารถเปิดวาล์วได้เต็มที่หรือปิดวาล์วได้สนิท ตัวอย่างโครงสร้างของ Ball วาล์ว

ส่วนที่ทำหน้าที่ปิด-เปิดของ Ball วาล์วคือตัวลูกบอลที่มีรูเจาะทะลุ  อยู่ตรงกลาง โดยการหมุนให้รูเจาะทะลุอยู่ในแนวท่อก็จะเป็นการเปิดวาล์วเต็มที่ และการหมุนให้รูเจาะทะลุอยู่ในแนวตั้งฉากกับท่อก็จะเป็นการปิดวาล์ว การปรับอัตราการไหลทำได้โดยการบิดให้ลูกบอลทำมุมระหว่างตำแหน่งเปิดเต็มที่และตำแหน่งปิด