หลักสูตรการพยาบาล – พยาบาลประจำโรงงานเป็นมากกว่าแค่วิชาชีพ

เรามักทำให้รู้สึกว่าพยาบาลที่เรียนหลักสูตรพยาบาลที่ยากลำบากเป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์เท่านั้น

โดยพื้นฐานแล้วการพยาบาลเป็นอาชีพพยาบาลประจำโรงงานที่อยู่ภายใต้ภาคการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่การให้การดูแล ส่งเสริม และบำรุงรักษาสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และแม้แต่ชุมชนเป็นหลัก การพยาบาลมีขอบเขตของการปฏิบัติ วิธีการดูแลผู้ป่วย การฝึกอบรม และแม้กระทั่งกฎหมายเป็นของตัวเอง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการพยาบาลจึงแตกต่างจากวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น แพทย์ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกลเป็นผู้หนึ่งที่หลีกทางให้กับการพยาบาลสมัยใหม่ และเธอยังเป็นผู้หนึ่งที่ก่อให้เกิดรากฐานของการพยาบาลอีกด้วย หลักการและทฤษฎีทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเกี่ยวกับการพยาบาลได้สรุปไว้ในหนังสือของเธอที่ชื่อว่า Notes on Nursing

ในบรรดาวิชาชีพสุขภาพ การพยาบาลถือว่ามีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยขอบเขตและสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลที่หลากหลาย แต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับและแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคลที่กำลังได้รับการดูแล การดูแลและหลักสูตรการพยาบาลแบ่งออกเป็นแบบสาธารณะ ครอบครัว ผู้สูงอายุ กุมารเวชศาสตร์ สุขภาพสตรี และสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมีสาขาพิเศษต่างๆ ในการพยาบาล เช่น การพยาบาลหัวใจ การพยาบาลกระดูก การพยาบาลระหว่างผ่าตัด และการพยาบาลแบบประคับประคอง

การเรียนหลักสูตรพยาบาลอย่างจริงจังเป็นสิ่งสำคัญมาก ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้พยาบาลทำงานได้ไม่เพียงแค่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงในสาขาอื่นๆ และภายในบ้านด้วย พยาบาลสามารถพยาบาลประจําโรงงาน ระยองสมัครเป็นพยาบาลทหารเพื่อดูแลทหารในสนามรบได้ ในทางกลับกัน พยาบาลของบริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทบางแห่งมีสุขภาพแข็งแรง พยาบาลสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุได้ ตราบใดที่พยาบาลได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้สูงอายุของเรา ผู้สูงอายุสามารถจัดการได้ยากมาก เนื่องจากสภาพร่างกายทรุดโทรมลง ซึ่งนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นั่นคือเหตุผลที่ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่มักจะจัดให้มีสถานดูแลผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอายุเหล่านี้เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูง

  • ในบรรดาหลักสูตรการพยาบาลที่เปิดสอน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลักสูตรที่มีเกียรติที่สุด อบรมบุคคลเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่อ่อนแอและเปราะบาง นอกจากนี้ยังฝึกอบรมบุคคลเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังช่วยให้แต่ละคนเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ ด้วยวิธีนี้พยาบาลจะทราบวิธีพยาบาลประจําโรงงาน เงินเดือนการตอบสนองความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ เห็นได้ชัดว่าอาชีพการพยาบาลเป็นมากกว่างาน เป็นอาชีพที่สามารถช่วยชีวิตและอายุยืนยาวได้